شروع سریع

ساخت اولین بازو:

Video file

۱− در اولین مرحله باید با بازوی پدر به نشانی @botfather در بله گفتوگو کنید و بازوی خودتان را بسازید( برای آموزش بیشتر میتوانید فیلم کوتاه بالا را برای ساخت بازو در بازوی پدر ببینید)
۲−   در این قسمت باید یک زبان برنامه نویسی به دلخواه خودتان انتخاب کنید. ما پایتون را انتخاب میکنیم
۳- و اگر شما هم مثل ما پایتون را انتخاب کنید میتوانید کد را از لینک زیر دریافت کنید. همانطور که ملاحظه میکنید این کد هم در تلگرام و هم در بله قابل اجرا است.
۴ - و در آخر کافیست که توکنی که در مرحله ۱ از @botfather دریافت کردید در خط زیر قرار دهید و سپس کد خودتان را با دستور زیر اجرا کنیدمثال ساده

۵- وارد برنامه بله شوید و نام کاربری بازوی خودتان را جستوجو کنید

برروی دکمه شروع کلیک کنید.

نمونه مثالی که ما انتخاب کردیم بازویی است که هر پیامی که بگیرد مانند همان جواب میدهد. میتوانید امتحان کنید.