ارتباط کاربران با بازو

کافی است کاربر پس از اضافه کردن بازو به عنوان یک مخاطب عادی، دکمه شروع را کلیک کند تا مکالمه او با بازو آغاز شود. کاربر می‌تواند علاوه بر انتخاب گزینه‌های بازو فایل‌ یا موارد دیگر نیز ارسال کند.

برچسب‌ها