ارتباط بازو با کاربران

تقریبا هیچ محدودیت در توسعه بازو با توجه به زیرساخت پلتفرم بله وجود ندارد.
بازوها می‌توانندارائه دهنده خدمات زیر باشند:

  • خدمات ایمیل
  • خبررسان
  • سرویس هشدار (با اجازه کاربران)
  • سرویس‌های تعاملی بین کاربران مثل بازی یا سرگرمی و سایر مواردی که در بستر بله قابل توسعه هستند.

شما آزاد هستید در کنار گسترش بازو از انواع سرویس‌های سایر شرکت‌های دیگر (از طریق API) نیز استفاده کنید و یک سرویس ترکیبی ارائه کنید. مانند بازوی رزرو غذای دانشگاه، خرید بلیط قطار ویا سرویس اتوماسیون اداری .

برچسب‌ها