امکانات و دسترسی‌

بازوساز می‌تواند از طریق بازویش با کاربران خود ارتباط برقرار کند و پیام‌های گوناگونی به صورت شخصی یا در گروه یا در کانال ارسال کند. پیام‌های ارسالی می‌تواند یکی از انواع زیر باشد:

  • متن
  • عکس
  • فیلم
  • صدا
  • فایل
  • استیکر
  • پیام های چند گزینه ای
  • پیام درخواست پول
برچسب‌ها