توسعه کسب و کار در بله

بله پیام رسانی امن با قابلیت انجام فعالیت‌های مالی است. از ابتدا هدف تیم فنی ارائه بستری کامل برای کسب و کارهای علاقه‌مند به فعالیت‌های مالی بوده است که در همین راستا هر شخصی (حتی نداشتن دانش فنی) می‌تواند با مطالعه اسناد زیرساخت بله به توسعه محصول بپردازد. کلیه محصولات ارائه شده در بخش ویترین بله قابل انتشار بوده و نام آن‌ها بازو (بات) است.

برچسب‌ها