سامانه اطلاع رسانی

اطلاع رسانی در پلتفرم بله بجای استفاده از پیامک یکی دیگر از قابلیت های پلتفرم بله است که برای رسیدن به این هدف باید مراحل زیر را طی کنید:

Video file

۱− در اولین مرحله باید با بازوی پدر به نشانی @botfather در بله گفتوگو کنید و بازوی خودتان را بسازید( برای آموزش بیشتر میتوانید فیلم کوتاه بالا را برای ساخت بازو در بازوی پدر ببینید)

۲- در این مرحله کافیست به لینک ارسال پیام توسط بازو مراجعه کنید و این سرویس را فراخوانی کنید.

۳- برای بدست آوردن chat_id در سرویس ارسال پیام توسط بازو کافیست که در ابتدا با استفاده از کلاینت موبایل یا وب برای بازوی خود پیام ارسال کنید و سپس با استفاده از سرویس دریافت پیام chat_id و همچنین پیام ارسال شده برای بازوی خودتان را ببینید و سپس با استفاده از همان chat_id میتوانید برای فردی که به بازو پیام ارسال کرده پیام بفرستید

۴- در صورتی که قصد ارسال پیام برای کاربران به وسیله شماره تلفن را دارید میتوانید با @supportbot در بله ارتباط برقرار کرده و بر روی اطلاع رسانی سازمانی کلیک کنید

۵- برای ارسال به وسیله شماره تلفن کافیست که بجای مقدار chat_id ، شماره تلفن کاربر با فرمت +۹۸********** وارد شود