چرا ارسال فایل با مشکل مواجه میشود درحالی که ارسال پیام متنی مشکلی ندارد؟

اگر میخواهید فایل اپلود و یا دانلود کنید باید base_file_url را برابر با https://tapi.bale.ai/file/‎ قرار دهید.