معرفی کتابخانه های ساخت بازو (جاوا)

لینک کتابخانه جاوا در گیت هاب: مشاهده

با استفاده از این کتابخانه میتوانید براحتی یک بازو برای بله یا تلگرام تولید کنید.
در ویدیو زیر نیز اموزش خوبی برای ساخت اولین بازو بوسیله این sdk میتوانید مشاهده کنید.