معرفی کتابخانه های ساخت بازو (پایتون)

در این بخش کتابخانه های مختلف که شما برای ساخت بازو میتوانید از آنها کمک بگیرید را بیان میکنیم.

لینک کتابخانه پایتون در گیت هاب: مشاهده
یک کتابخانه بسیار عالی برای افرادی که با پایتون کار میکنند.
همانطور که مشاهده میکنید این کتابخانه بات های تلگرام را پشتیبانی میکنند ولی با توجه به نزدیک بودن رابط های (interface) بله و تلگرام میتوانید به راحتی از این کتابخانه استفاده کنید و با تغییر base_url  به tapi.bale.ai از این کتابخانه برای گسترش بازوی بله استفاده کنید.