معرفی کتاب خانه جاوا اسکریپت nodejs

لینک کتابخانه جاوا اسکریپت در گیت هاب: مشاهده
یک کتابخانه بسیار عالی برای افرادی که با جاوا اسکریپت کار میکنند.
همانطور که مشاهده میکنید این کتابخانه بات های تلگرام را پشتیبانی میکنند ولی با توجه به نزدیک بودن رابط های (interface) بله و تلگرام میتوانید به راحتی از این کتابخانه استفاده کنید و با تغییر base_url  به tapi.bale.ai از این کتابخانه برای گسترش بازوی بله استفاده کنید.
برای تغییر base_url کافیست متغیر options در زمان ساخت بات را با مقادیر مناسب پر کنید