سازگاری با بات تلگرام

api جدید بله کاملا با api تلگرام سازگار می باشد و شما با تغییرات خیلی کم میتوانید بازو‌های خودتان را از تلگرام به بله منتقل کنید.
در صفحه مستندات API میتوانید جزییات این سرویس‌ها را مشاهده کنید.
شما به راحتی با استفاده از این api میتوانید در بازوهای خود از قابلیت پرداخت استفاده کنید.
برای مشاهده برخی بازو‌های طراحی شده با این api که با تغییری ساده میتوان آنها را در فرمت بات تلگرام اجرا کرد به قسمت بازو‌های کاربردی مراجعه کنید.