بازو چیست؟

بازو در حقیقت رباتی است که شخصیت یک کاربر معمولی را بازی می‌کند و بدون برخط بودن فرد خارجی می‌تواند خدمت‌هایی به کاربران خود عرضه کند. بازوساز کسی است که رفتار بازو را طراحی و برنامه ریزی می‌کند تا بازویش در زمان‌های تعیین شده تصمیمات منطقی گرفته و با توجه به نیاز کاربر سرویس خاصی را ارائه دهد.

برچسب‌ها