FAQ

اگر میخواهید فایل اپلود و یا دانلود کنید باید base_file_url را برابر با https://tapi.bale.ai/file/‎ قرار دهید.

برای دریافت پاسخ از طریق متد getupdate در ابتدای شروع بازو متد deleteWebHook را فراخوانی کنید

خیر شما میتوانید با هر زبانی که مایلید کد بزنید