معرفی چند بازوی کاربردی

بازوی متن باز Finance Tracker که به راحتی در بله و تلگرام اجرا میشود

کد متن باز بازوی MasterOfCoin

 

بازویی که کد آن را در لینک زیر مشاهده میکنید هر پیامی که بگیرد مانند همان را جواب میدهد. میتوانید امتحان کنید

 

لینک کد بازوی حاضر جواب

 

 

کد زیر به شما کمک میکند که به راحتی برای کاربر تصویر ارسال کنید

کد بازوی ارسال تصویر


 

 

از کد زیر میتوانید برای ارسال درخواست پول و همچنین دریافت رسید پرداخت استفاده کنید

بازوی ارسال درخواست پول

بازوی سنگ کاغذ قیچی یک نمونه بازوی ساده ولی کاربردی

نمونه کد بازوی سنگ کاغذ قیچی

احتمالا با بازی آفتابه آشنا هستید.
این بازو ، بازی آفتابه را در بله و تلگرام شبیه سازی میکند.
لینک بازوی آفتابه در گیت هاب :گیت هاب

لینک بازوی بازی آفتابه در بله : بازوی آفتابه

با استفاده از این بازو میتوانید برای خودتان فروشگاه بسازید.

کد بازوی سوپر مارکت را میتوانید در لینک گیت هاب مشاهده کنید

با استفاده از این بازو میتوانید بهترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنید

میتوانید کد بازوی مپ باز را از لینک گیت هاب دریافت کنید.